Xã hội

"Biển người" chen lấn đổ về dâng lễ ở đền Hùng, nhiều cháu bé mếu máo tìm bố mẹ

https://video.molistar.com/2022_04/10/dzkx5kzk428880s0gg840ckk/bien-nguoi-chen-lan-do-ve-dang-le-o-den-hung-nhieu-chau-be-meu-mao-tim-bo-me1649587351.mp4