Xã hội

Đoạn clip bà ngoại tặng quà cưới cho cháu khiến cộng đồng mạng xôn xao

https://video.molistar.com/2022_03/05/mw4kldk42i8oskwkg0w8c0s0/doan-clip-ba-ngoai-tang-qua-cuoi-cho-chau-khien-cong-dong-mang-xon-xao-11646478505.mp4