Xã hội

Đoàn 24 cán bộ chiến sĩ "đi đủ về đủ" sau 10 ngày cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ