Xã hội

Diện mạo mới của Công viên Mê Linh và Công viên bến Bạch Đằng khiến giới trẻ thích thú

https://video.molistar.com/2022_03/18/gq7kjo9qqxw0gs0g00wssg0k/dien-mao-moi-cua-cong-vien-me-linh-va-cong-vien-ben-bach-dang-khien-gioi-tre-thich-thu1647591143.mp4