Xã hội

Đặc nhiệm truy đuổi cướp như phim hành động giữa trung tâm TPHCM

https://video.molistar.com/2022_03/17/m9m2jkbls0000o0scw0csw4o/dac-nhiem-truy-duoi-cuop-nhu-phim-hanh-dong-giua-trung-tam-tphcm1647492545.mp4