Xã hội

Đi lặn biển ở Hải Phòng, người đàn ông bị cá mập cắn nát chân

https://video.molistar.com/2022_06/09/gp4sjdn5fncwc8kc8s0044k0/ca-map-can-nguoi-o-hai-phong1654754161.mp4