Xã hội

Để con đổ nước làm hỏng máy tính người khác, phụ huynh trách "lỗi do em không biết bảo vệ tài sản"