Xã hội

Đang bán rau cho khách, người mẹ vỡ òa khi nhận ra đó là con trai đi Đài Loan 4 năm chưa về

https://video.molistar.com/2022_05/18/1juptyxdjb1coccgks0wksgk/chieu-nay-bong-nho-me-hien1652863020.mp4