Xã hội

Đại gia Cần Thơ mua bó hoa làm từ 99 viên kim cương dịp 8/3, chủ shop vừa chốt đơn vừa "tụt 10 đơn vị huyết áp"

https://video.molistar.com/2022_03/09/s2yrnu1wen4g0ckgckw0cw0w/dai-gia-can-tho-mua-bo-hoa-lam-tu-99-vien-kim-cuong-dip-8-3-chu-shop-vua-chot-don-vua-tut-10-don-vi-huyet-ap1646829685.mp4