Xã hội

Đã bắt được kẻ trộm 32 nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2.

https://video.molistar.com/2022_05/13/rohee46p9z4wosgos0gs8s0o/da-bat-duoc-ke-trom-32-nap-chan-rac-cau-thu-thiem-2-11652451723.mp4