Xã hội

Đã bắt được 4/5 đối tượng đục tường bỏ trốn khỏi nơi giam giữ !

https://video.molistar.com/2022_06/12/s1fh2p1zwr48kc0owk0w0oss/da-bat-duoc-4-5-doi-tuong-duc-tuong-bo-tron-khoi-noi-giam-giu-1655018981.mp4