Xã hội

Cuộc sống giản dị sau 7 năm trở thành triệu phú của cậu bé Việt: Thừa kế 100 triệu USD từ người bố Mỹ chưa từng gặp

https://video.molistar.com/2022_06/16/mzcdiz8lou808c4w8g44k4k8/giau-ma-gian-di-qua-chac-gu-cua-cac-chi-em-day1655352466.mp4