Xã hội

Cưng xỉu: "Ông cụ non" vào mua hàng đợi mãi không thấy thanh toán liền ra hiệu khiến chủ quán phải "rén"