Xã hội

Cụ ông U90 chơi lớn đặt ao cá lên mái nhà và trồng thêm rau

https://video.molistar.com/2022_05/20/90yjitbwzu8s00g408kc84c0/van-co-the-song-chong-len-nhau-dong-thoi-nuoi-ca-va-trong-them-rau1653040667.mp4