Xã hội

Cụ bà 101 tuổi hào hứng làm mai ông cụ cho em gái 99 tuổi: "Chịu không, đẹp trai lắm"

https://video.molistar.com/2022_03/16/d8r4p2u9m1w0goosgw4ksgko/cu-ba-101-tuoi-hao-hung-lam-mai-ong-cu-cho-em-gai-99-tuoi--chiu-khong-dep-trai-lam1647428362.mp4