Xã hội

Công an Cao Bằng xác minh clip người đàn ông đánh phụ nữ tại quán cắt tóc

https://video.molistar.com/2022_05/03/msbjggzpg1cs0kc4gc0og8wg/mong-cong-an-som-vao-cuoc-lam-ro1651550216.mp4