Xã hội

Cô gái ngậm ngùi hiến mái tóc đã nâng niu 15 năm cho bệnh nhân hiểm nghèo

https://video.molistar.com/2022_05/25/e0jpc48pur4swg8cw0wwkws0/nhin-chi-guong-cuoi-ma-xot-xa-lam-sao-cam-on-chi-vi-hanh-dong-dep-nhu-chi-vay1653446457.mp4