Xã hội

Chuẩn bị đưa thi thể đi xử lý, nhân viên y tế bất ngờ phát hiện bệnh nhân vẫn còn sống

https://video.molistar.com/2022_05/06/m2e9zxebju8o4w8gcw0kssos/tac-trach-qua-du-lon-tuoi-nhung-cung-la-mot-mang-song1651833713.mp4