Xã hội

Chủ quán chân gà đeo gần 100 lượng vàng trên người: 'Ngủ vẫn đeo, đi xa có người bảo vệ'

https://video.molistar.com/2022_06/02/37tz4vupuaqso8cswgs0owwg/100-luong-vang-deu-dat-len-nguoi-1654174068.mp4