Xã hội

Chủ nhân đoạn clip "chê các bạn đi xe số" lên tiếng thừa nhận cắt ghét để câu view

https://video.molistar.com/2022_05/11/74jt6yolr18g0c4kcc884wg0/nuoc-di-nay-hoi-sai-nhung-khong-co-cua-di-lai1652235523.mp4