Xã hội

Choáng ngợp vì chiếc view ăn cá viên chiên ĐẸP NHẤT Việt Nam, nhà hàng 5 sao cũng không sánh bằng

https://video.molistar.com/2022_03/13/4z31mwjmki8s88440wwgssw8/choang-ngop-vi-chiec-view-an-ca-vien-chien-dep-nhat-viet-nam-nha-hang-5-sao-cung-khong-sanh-bang1647145129.mp4