Xã hội

Chạy xe máy vào làn cao tốc, tự xưng phó trưởng khoa bệnh viên, nói"vào viện K sẽ gặp anh"

https://video.molistar.com/2022_06/03/e4tbldch2aogook0wcgkwcok/anh-cong-an-qua-dinh-be-ong-pho-truong-khoa-di-luon1654252956.mp4