Xã hội

Cha ôm con quyên sinh trên cầu, nhân chứng nhói lòng nghe đứa trẻ kêu "Đừng ba ơi, đừng ba ơi..."

https://video.molistar.com/2022_05/17/nbzej4ha8z4s44wkcw48gc0k/thuong-hai-cha-con-qua-11652796064.mp4