Xã hội

Bức thư người đàn ông để lại trước khi dẫn theo con làm điều dại dột

https://video.molistar.com/2022_05/18/lrps2iamorkk008044soggw4/buc-thu-nguoi-dan-ong-de-lai-truoc-khi-dan-theo-con-lam-dieu-dai-dot1652861924.mp4