Xã hội

Cầu thủ CLB Bình Thuận đối mặt án cấm thi đấu, một hành động phi thể thao đối với trọng tài

https://video.molistar.com/2022_06/09/5p4274cc54gs4g8484kws00s/da-bong-chu-co-phai-di-quyen-thai-dau-1654780053.mp4