Xã hội

Căng thẳng: Thời gian giải cứu cháu bé dài hơn dự tính vì đất quá cứng lồng ống thép chậm hơn dự kiến