Đời sống xã hội

Cận cảnh hai cơ sở Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức gần 9.000 tỉ khánh thành rồi lại… đóng cửa


Cộng đồng nổi bật