Xã hội

Cận cảnh con tôm hùm "hiếm có khó tìm" trên thế giới, hành động sau đó của chàng ngư dân khiến ai cũng vỗ tay ào ào

https://video.molistar.com/2022_03/11/m34igj8dkn440o0c0sc48s84/can-canh-con-tom-hum-hiem-co-kho-tim-tren-the-gioi-hanh-dong-sau-do-cua-chang-ngu-dan-khien-ai-cung-vo-tay-ao-ao1647003604.mp4