Xã hội

Cận cảnh 8 chú hổ được giải cứu ở Nghệ An đã về tới vườn thú Hà Nội

https://video.molistar.com/2022_03/05/hl40dhiw1igosgwwwko440ok/can-canh-8-chu-ho-duoc-giai-cuu-o-nghe-an-da-ve-toi-vuon-thu-ha-noi1646465131.mp4