Xã hội

Cán bộ Sở Nội vụ bị "tố" đỗ xe ngang ngược còn đem chức vụ "dọa" dân

https://video.molistar.com/2022_04/18/ldfhs26uok0c4wws4k80kowo/can-bo-so-noi-vu-bi-to-do-xe-ngang-nguoc-con-dem-chuc-vu-doa-dan1650277043.mp4