Xã hội

Cảm động xe khách dìu đoàn xe máy qua cầu Rạch Miễu khi mưa gió trắng trời

https://video.molistar.com/2022_06/04/jyuqk4ssc9sggsw8cww8sog0/-1-loi-cam-on-cho-nguoi-tai-xe-nhan-hau-va-tot-bung1654349327.mp4