Xã hội

Cái kết bất ngờ của cụ bà nhặt ve chai nhưng để lại tiền cho chủ nhà!

https://video.molistar.com/2022_03/07/14y2wx9iwdhcwwgggcs4ksco/cai-ket-bat-ngo-cua-cu-ba-nhat-ve-chai-nhung-de-lai-tien-cho-chu-nha1646625992.mp4