Xã hội

Bông Tím đau lòng chia sẻ lại đoạn tình cảm "mập mờ": Sao mà yêu được? Anh thích con gái mà...