Xã hội

Bị thanh niên lừa mất hai khay trứng, cô bán trứng may mắn gặp được quý nhân và cách chia sẻ vô cùng đáng khen