Xã hội

Bị nói ăn chặn từ thiện để mua ô tô, Lộc Fuho liền đáp trả cực "căng"

https://video.molistar.com/2022_04/04/oehwqqzrocg0sskwo4og80o4/bi-noi-an-chan-tu-thien-de-mua-o-to-loc-fuho-lien-dap-tra-cuc-cang1649045356.mp4