Xã hội

Bé gái 12 tuổi làm thợ chính salon tóc có tiếng ở TP.HCM và câu chuyện người cha

https://video.molistar.com/2022_06/13/5rj4ykyadososc48ws8w0go4/moi-co-12-tuoi-sao-ma-gioi-du-vay-ne1655116284.mp4