Xã hội

Bật cười với hình ảnh đèn giao thông cũng biết ngụy trang như lính đặc công

https://video.molistar.com/2022_04/21/58ntn5e0l1ssssc400o084kg/bat-cuoi-voi-hinh-anh-den-giao-thong-cung-biet-nguy-trang-nhu-linh-dac-cong1650506002.mp4