Xã hội

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xô đi xem Thủy điện Hòa Bình xả lũ

https://video.molistar.com/2022_06/14/mgqil6vfflwg4kcggkkc4g8k/bat-chap-nguy-hiem-tu-tap-hai-ben-bo-song-de-xem-xa-lu-1655196572.mp4