Xã hội

American Bully: Giá sương sương chỉ 700 triệu VNĐ, càng nhỏ càng mắc