Xã hội

Ấm lòng xe tải che chắn cho cụ thương binh đi xe lăn qua cầu

https://video.molistar.com/2022_04/22/6wq6qyzaonc44g8owko04k4o/am-long-xe-tai-che-chan-cho-cu-thuong-binh-di-xe-lan-qua-cau1650596289.mp4