Đời sống xã hội

Ấm lòng xe tải che chắn cho cụ thương binh đi xe lăn qua cầu


Cộng đồng nổi bật