Xã hội

2 người đàn ông đi xe ga ăn trộm... thùng rác, phối hợp "không thừa một giây"

https://video.molistar.com/2022_04/25/gj9ryeq3394ws4kwswk0kwo0/den-chiu-may-ong-nay-co-cai-thung-rac-cung-tha-di-kia1650875454.mp4