Xã hội

Cô gái gặp tai nạn xe vừa ngồi xuống nghỉ ngơi liền bị "bàn tay hư" của gã đàn ông làm điều này

https://video.molistar.com/2022_04/18/qyuuxt6ktqo8kg8owgwo0wkw/co-gai-gap-tai-nan-xe-vua-ngoi-xuong-nghi-ngoi-lien-bi-ban-tay-hu-cua-ga-dan-ong-lam-dieu-nay-11650276910.mp4