Showbiz

Will Smith xin lỗi vì đã tát thẳng mặt Chris Rock, có nguy cơ bị tước tượng vàng Oscar?