Showbiz

Nam diễn viên khiếm thính đầu tiên nhận được tượng vàng Oscar

https://video.molistar.com/2022_03/28/2m5dj7amp5a8gksw8444o88g/nam-dien-vien-khiem-thinh-dau-tien-nhan-duoc-tuong-vang-oscar1648438708.mp4