Showbiz

Việt Phương Thoa tố ekip NTK Brian Võ nói sai sự thật rồi block, đòi lại 500k mua bim bim cho em nhỏ ở quê