Showbiz

Việt Phương Thoa tố ekip NTK Brian Võ nói sai sự thật rồi block, đòi lại 500k mua bim bim cho em nhỏ ở quê

https://video.molistar.com/2022_06/16/oiddwut3btw0wo4g0ss48okg/hot-tiktoker-viet-phuong-thoa-cang-roi-1655352721.mp4