Showbiz

Drama cực căng: Hot tiktoker Việt Phương Thoa tố nhà thiết kế Brian Võ sử dụng hình ảnh chùa mà còn buông lời cay đắng

https://video.molistar.com/2022_06/16/qgkpeyic5m8s8c0go0oc0cko/drama-cuc-cang-det-cua-tiktoker-viet-phuong-thoa-1655352332.mp4