Showbiz

'Vì mẹ anh bắt chia tay' phiên bản quên luôn bản gốc: Miu Lê và Lan Ngọc bắt tay nhau 'đá đổ' chén cơm của Tài Smile

https://video.molistar.com/2022_06/27/adgk069qxb4kcwgoo0c8owk4/nghe-xong-quen-mat-ca-ban-goc1656298173.mp4