Showbiz

'Vì mẹ anh bắt chia tay' phiên bản quên luôn bản gốc: Miu Lê và Lan Ngọc bắt tay nhau 'đá đổ' chén cơm của Tài Smile