Showbiz

Văn Mai Hương sẽ ngừng đi diễn live band vì chai sạn cản xúc với bài hát

https://video.molistar.com/2022_05/18/5n3gqyld6cg0cgs8wk8soo8k/mong-chi-som-lay-duoc-lua-lai-nhe1652867963.mp4