Showbiz

Một ngàn nỗi đau của Văn Mai Hương bị tố đạo, Hứa Kim Tuyền tung bằng chứng demo khẳng định anh đã sáng tác năm 2019

https://video.molistar.com/2022_06/25/25c4ql7c8wcg440co4wgkok4/chac-muon-co-may-thoi-gian-cua-doraemon-qua-roi1656147577.mp4