Showbiz

Một ngàn nỗi đau của Văn Mai Hương bị tố đạo, Hứa Kim Tuyền tung bằng chứng demo khẳng định anh đã sáng tác năm 2019