Showbiz

Tiếp xúc gần với Minh Tú nhiễm Covid-19, Hòa Minzy thông báo tình trạng sức khỏe của bản thân và bé Bo

https://video.molistar.com/2022_01/10/nptd2nebpe8cg4ksc4wgoocs/hoa-minzi-minhtus1641809628.mp4